Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

cosdziwnego
cosdziwnego
cosdziwnego
4606 08de 500

setheverman:

i see

cosdziwnego
cosdziwnego
Reposted fromknoepe knoepe viadreptak dreptak
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Andrzej Kotański, Canto
(via poez-ja)
Reposted fromLittleJack LittleJack via000monnnn066 000monnnn066
cosdziwnego
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhmarigold ohhmarigold
cosdziwnego
cosdziwnego
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaxkseoul blaxkseoul
cosdziwnego
2573 72b9
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaczarnakotka22 czarnakotka22
cosdziwnego
2565 e000
cosdziwnego
1632 2258 500
cosdziwnego
cosdziwnego

March 02 2017

cosdziwnego
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl