Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

cosdziwnego
4827 bfe7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxxmauzxx xxmauzxx
4555 8265

pardonmewhileipanic:

stunningpicture:

A flock of lawn flamingos can pick a T-rex clean in under 90 seconds

nature is brutal

cosdziwnego
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimpulsivee impulsivee
cosdziwnego
8030 eebd
cosdziwnego
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaClary Clary
cosdziwnego
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viaSilentForest SilentForest
cosdziwnego
cosdziwnego
5173 7c2c 500
cosdziwnego
3322 8c46
cosdziwnego
9387 c8e4
Justyna Krzywicka
Reposted frompamietaj pamietaj viahope24 hope24
cosdziwnego
Miłość to brak pytań, wątpliwości. To pewność, że znalazło się to, czego się szukało, i że nie ma powodów, by szukać dalej.
— Vanessa Greene
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaribsyss ribsyss
cosdziwnego
cosdziwnego
9878 e57b 500
Reposted fromrominaplum rominaplum viaClary Clary
cosdziwnego
Reposted frompunisher punisher viabigbasti bigbasti
cosdziwnego
cosdziwnego
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabeinthe beinthe
cosdziwnego
4195 7843
cosdziwnego
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viablaszczu blaszczu
cosdziwnego
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaSilentForest SilentForest
cosdziwnego
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl